Phạm Công Lệch
 • Phạm Công Lệch
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu trưởng
 • 0966916719
 • phạmconglech@gmail.com
 • Bằng đại học
Nguyễn Thị Hải
 • Nguyễn Thị Hải
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu phó
 • 0947268079
 • nguyenhai@gmasil.com
 • Đại học
 • Nguyễn Bá Vệ
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó chủ tịch Công Đoàn
 • 03566948912
 • bavecuduy@gmail.com
 • Tổ trưởng