TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM “NGÀY SÁCH VIỆT NAM” LẦN THỨ 8 NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 20/4/2021 trường  tiểu học Nguyễn Công Trứ tổ chức kỷ niệm “Ngày sách Việt Nam” lần thứ 8 năm học 2020 – 2021, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường để nâng cao nhận thức của học sinh về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách. Đồng thời giới thiệu nguồn tri thức mà thư viện đang lưu giữ cũng như mang lại nhiều niềm vui, tạo điều kiện tốt nhất giúp các em học sinh trau dồi kiến thức, kỹ năng đọc sách.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh thay đổi nhận thức về văn hóa đọc sách; hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, nhân cách của mỗi con người. Thúc đẩy các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ và quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị đến bạn đọc, qua đó gới thiệu  nét văn hóa đặc sắc và những danh lam thắng cảnh  của thế giới cũng như Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Cô Hoàng Thị Phương giáo viên chủ nhiệm lớp 4A đang hướng dẫn các em học sinh lớp mình tham gia đọc sách.

Giáo viên chủ nhiệm các khối lớp đang hướng, dẫn hỗ trợ và quan sát học sinh lớp mình đọc sách.