Lượt xem:

...
Chào mừng kỷ niệm ngày  quốc tế phụ nữ 8/3/2021

Chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2021

Lượt xem:

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Phụ nữ là những người chống giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất, phụ nữ là những người lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, phụ nữ là những người gìn giữ giống nòi và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, phụ nữ là những người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.... ...
Tập huấn chuyển giao trang thông tin điện tử

Tập huấn chuyển giao trang thông tin điện tử

Lượt xem:

Ngày 5 tháng 3 năm 2021 Phòng GDĐT Ea Kar phối hợp với công ty Vietykey tổ chức tập huấn chuyển giao công thông tin điện tử cho 32 đơn vị giáo dục trong huyện. Tham gia buổi tập huấn có Hiệu trường và cán bộ công nghệ thông tin các đơn vị. ...
Cập nhật lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 mới nhất | VTC Now

Cập nhật lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 mới nhất | VTC Now

Lượt xem:

...