TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM “NGÀY SÁCH VIỆT NAM” LẦN THỨ 8 NĂM HỌC 2020 – 2021

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM “NGÀY SÁCH VIỆT NAM” LẦN THỨ 8 NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Sáng ngày 20/4/2021 trường  tiểu học Nguyễn Công Trứ tổ chức kỷ niệm “Ngày sách Việt Nam” lần thứ 8 năm học 2020 – 2021, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường để nâng cao nhận thức của học sinh về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách. Đồng thời giới thiệu nguồn tri thức mà thư viện... ...