Ngày hội đọc sách

Ngày hội đọc sách

Lượt xem:

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2022, trường TH Nguyễn Công Trứ  tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam – Tôn vinh văn hóa đọc. Chương trình được tổ chức nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường để nâng cao nhận thức của học sinh về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách. Đồng... ...